Заявка на регистрацию техпаспорта вывески

Додаток 3 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 14.02.2008р. № 178

Керівнику робочого органу

„____” __________2008 р. №_______

 

ЗАЯВА

на реєстрацію технічного паспорта вивіски

Заявник __________________________________________________________________
(для юридичної особи — повне найменування, для фізичної особи-прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________________________________________
(банківські реквізити)
Адреса заявника __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридичної особи — місце знаходження, для фізичної особи-місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний номер _____________________________________________

Телефон (телефакс)___________________________________________________

Прошу погодити технічний паспорт вивіски за адресою
__________________________________________________________________
(повна адреса місця для розташування вивіски)
терміном на _______________________________________________________
(безстроковий або на певний термін
Перелік документів, що додаються ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

М.П. _____________________ _________________________________
підпис прізвище та ініціали заявника або уповноваженої ним особи

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

highslide for wordpress